Ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Ngày 20/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cùng các vụ, đơn vị chức năng.

Thu ngân sách tăng 12,5% so với cùng kỳ

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết: tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu, sắc thuế, trong đó, số thu của 3 khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 48,2% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nếu không kể các khoản thu đột biến và tăng thu do yếu tố chính sách thì thu từ khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do Tổng cục Thuế đã thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời các DN thành lập mới, các DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đâu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt trên 26% kế hoạch năm 2019, tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng, giảm lỗ là trên 8.800 tỷ đồng, bằng 127,84% so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.122 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cục thuế; thực hiện công khai danh sách các DN nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình trây ỳ, nhờ đó đã thu được trên 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

133 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4

Công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các Ủy ban thuộc Quốc hội, tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Luật quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ cao. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tham mưu cho Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật, bao gồm: xây dựng nghị định của Chính phủ, ban hành các thông tư của Bộ Tài chính. Chuẩn bị hạ tầng CNTT, đồng thời triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến đảm bảo thực hiện đồng bộ từ 01/7/2020.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý, đến nay đã có 99,98% số DN đã khai thuế điện tử, 98,99% số DN nộp thuế điện tử. Hệ thống hoàn thuế điện tử được triển khai rộng rãi tại 63 địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cung cấp các dịch vụ điện tử trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với 133/ tổng số 304 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết.

Cắt giảm 103 chi cục thuế

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, giảm được 1.590 đầu mối. Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Thuế hiện nay chỉ còn 17 vụ, đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng). Các cục thuế địa phương đã cắt giảm từ 789 phòng xuống còn 736 phòng (giảm 63 Phòng). Tại cấp Chi cục Thuế, giảm từ 4.780 đội thuế xuống còn 3.280 đội thuế (giảm 1.500 đội thuế).

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định 520 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án chi cục thuế vùng. Đến nay, sau khi triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 03 đợt sáp nhập tại 29/63 địa phương, hợp nhất 194 chi cục thuế, thành 91 chi cục thuế, giảm được 103 chi cục thuế. Cơ bản các đơn vị hợp nhất ổn định về tổ chức, nhân sự, tư tưởng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giai đoạn 2016-2020, kinh tế – xã hội đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, song vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó năm 2018 thu NSNN đã vượt khoảng 8% so với dự toán của Quốc hội và thu ngân sách trung ương cũng vượt dự toán sau 2 năm liên tiếp hụt thu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN ngày được tăng cường, hiệu quả hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa liên tục được đẩy mạnh qua đó, đã góp phần làm cho số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm (từ 537 giờ xuống còn 351 giờ) và được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt ngành thuế đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đến nay đã giảm được 1.590 đầu mối và 103 chi cục thuế và không để xảy ra vướng mắc, khiếu kiện gìậpVề nghiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý thuế, đến người nộp thuế. Về chính sách thuế, cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân. Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhất trí với kiến nghị của Tổng cục Thuế về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ thuế và đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), song đề nghị các đơn vị chức năng cần nghiên cứu một cách thận trọng, bảo đảm minh bạch, công khai và đặc biệt là tính công bằng giữa người nộp thuế chấp hành tốt và người nộp thuế cố tình chây ỳ, lách luật để trốn thuế. Việc bổ sung chức năng thanh tra hành chính của cơ quan quản lý thuế cũng sẽ được Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon