Cá nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật có giá trị không?

Cá nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật không? Cụ thể vừa qua tôi có tham gia một chương trình khuyến mại quay số may mắn và trúng được một chiếc xe máy trị giá 45 triệu đồng. Cho tôi hỏi tôi có cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho trường hợp này không? Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại được quy định như thế nào?

Cá nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật có giá trị không?
Căn cứ khoản 6 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:
a) Trúng thưởng xổ số;
b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

Căn cứ Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng như sau:

Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng
1. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.
2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
Theo đó, thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Như vậy, khi bạn trúng thưởng với phần thưởng trị giá 45 triệu thì bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Phần thu nhập chịu thuế là 35 triệu đồng.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân đối khi trúng thưởng khuyến mại được xác định như thế nào?
Căn cứ Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.
Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.
Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:
a) Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
4. Cách tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%
Theo đó, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng khuyến mại là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Thuế suất thuế nhu nhập cá nhân đối với trúng thưởng là 10%. Thuế thu nhập cá nhân sẽ bằng thu nhập chiu thuế nhân với thuế suất 10%.

Trường hợp này của bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân là (45 triệu – 10 triệu) x 10% = 3,5 triệu đồng.

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại được quy định như thế nào?
Căn cứ điểm g khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế

g) Thu nhập từ trúng thưởng
Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

2. Chứng từ khấu trừ
a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Theo đó, tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ theo quy định pháp luật.

Đại lý thuế H.A.T

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh

 

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon