Xử lý tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm thế nào?

Theo Tổng cục Hải quan, khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì không thuộc các trường hợp được hoàn.

 

Ngày 8/11/2022, Tổng cục Hải quan có Công văn số 4699/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Cần Thơ để tháo gỡ vướng mắc về xử lý thuế đề nghị hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 3, Điều 21, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Trong trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ, thì sau khi số tiền thuế của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ thì cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa).

Nếu số thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định: Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau: Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế…

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì không thuộc các trường hợp được hoàn.

Đại Lý Thuế HAT

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon