Toàn bộ thông tin về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406

Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406 là chính sách nhằm giảm bớt khó khăn mà doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác gặp phải bởi Covid-19. Để tiện theo dõi, LuatVietnam đã liệt kê đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian và điều kiện hưởng chính sách này.

 

TT

Loại thuế

Đối tượng

Mức miễn giảm

Thời gian

Điều kiện

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Cả năm 2021 Nếu có đủ 02 điều kiện sau:

(1) Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

(2) Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

2 Thuế giá trị gia tăng Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng Từ 01/11 đến hết 31/12/2021 Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau:

(i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

(ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu Giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Miễn thuế giá trị gia tăng Các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 Có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Lưu ý: Không áp dụng đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

3 Thuế thu nhập cá nhân Miễn thuế thu nhập cá nhân
4 Tiền chậm nộp Doanh nghiệp, tổ chức Miễn Phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 Tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Lưu ý: Không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

(theo Luatvietnam.vn)

Đại lý thuế HAT

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh.

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon