Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2023

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định mới về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Do đó, từ ngày 1/7/2023 mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau: Mức 4.680.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon