Cách tính mức tiền hỗ trợ được nhận theo Nghị quyết 116

Kiểm tra mức hưởng từ Ứng dụng VssID

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Rất nhiều tiện ích liên quan đến các chế độ bảo hiểm, gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đã được tích hợp trên ứng dụng này.

Để biết mức tiền hỗ trợ được nhận theo Nghị quyết 116, người lao động có thể căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thể hiện trong VssID.

Mức hưởng tiền hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 116 như sau:

Mức

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (đồng/người)

1 Dưới 12 tháng 1.800.000
2 Từ đủ 12 tháng – dưới 60 tháng 2.100.000
3 Từ đủ 60 tháng – dưới 84 tháng 2.400.000
4 Từ đủ 84 tháng – dưới 108 tháng 2.650.000
5 Từ đủ 108 tháng – dưới 132 tháng 2.900.000
6 Từ đủ 132 tháng 3.300.000

Ai đi làm công ty đều được nhận tiền hỗ trợ?

Nghị quyết 116 quy định rõ 02 đối tượng người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, gồm:

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Tức là, tất cả người lao động đang đi làm, có hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp đều được hưởng khoản trợ cấp này. Trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp một vài tháng (dưới 12 tháng) cũng đều nhận được hỗ trợ ở mức 1, tức 1.800.000 đồng/người.

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu.

Tức là, người lao động đã nghỉ việc từ đầu năm 2020 đến 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

Đại Lý Thuế HAT

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon