Chuyên mục
Tin tức

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.1.8

Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.8 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh.

Theo đó, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, đồng thời cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK 4.1.7.

Cụ thể, cập nhật bổ sung thêm 2 loại tài nguyên là “đá vôi nguyên khai” (mã 020109) và “đất sét” (mã 020110), hiệu lực từ ngày 1/7/2016; chức năng kê khai Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn (BC21/AC); cập nhật hiển thị cột ghi chú tờ khai Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC): Bỏ chữ “Mất” ở các giá trị có trong danh mục cột Ghi chú.

Cập nhật ràng buộc tại chỉ tiêu [21] – Từ tháng trên bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN: Kiểm tra chỉ tiêu [21] phải >= tháng 1 của năm quyết toán.

Cập nhật danh mục các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đáp ứng theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC.

Cập nhật hiển thị số đã kê khai và số đã điều chỉnh tại phần [III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp].

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế  cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK 4.1.7, bao gồm:  Cập nhật hiển thị cảnh báo đỏ khi nhập chỉ tiêu “MST của người nộp thuế” tại mục II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc trùng với MST của cơ quan chi trả.

Cập nhật hiển thị đúng thông tin cột số lượng trên bảng kê Mẫu 3.10 chuyển địa điểm, được tổng hợp từ tờ khai chính với dữ liệu đơn vị hàng nghìn.

Cập nhật chức năng in mẫu trang bìa hồ sơ quyết toán: sau khi in người sử dụng có thể thao tác được các chức năng khác trên ứng dụng.

Cập nhật chức năng in tờ khai: cập nhật hiển thị đúng số trang và hiển thị mã vạch của tờ khai.

Cập nhật sửa lỗi in tờ khai mã vạch.

Trong thông báo cũng nêu rõ, bắt đầu từ ngày 22/5/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Nguồn: Tổng cục Thuế

Chuyên mục
Tin tức

Ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Ngày 20/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cùng các vụ, đơn vị chức năng.

Thu ngân sách tăng 12,5% so với cùng kỳ

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết: tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu, sắc thuế, trong đó, số thu của 3 khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 48,2% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nếu không kể các khoản thu đột biến và tăng thu do yếu tố chính sách thì thu từ khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do Tổng cục Thuế đã thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời các DN thành lập mới, các DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đâu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt trên 26% kế hoạch năm 2019, tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng, giảm lỗ là trên 8.800 tỷ đồng, bằng 127,84% so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.122 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cục thuế; thực hiện công khai danh sách các DN nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình trây ỳ, nhờ đó đã thu được trên 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

133 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4

Công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các Ủy ban thuộc Quốc hội, tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Luật quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ cao. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tham mưu cho Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật, bao gồm: xây dựng nghị định của Chính phủ, ban hành các thông tư của Bộ Tài chính. Chuẩn bị hạ tầng CNTT, đồng thời triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến đảm bảo thực hiện đồng bộ từ 01/7/2020.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý, đến nay đã có 99,98% số DN đã khai thuế điện tử, 98,99% số DN nộp thuế điện tử. Hệ thống hoàn thuế điện tử được triển khai rộng rãi tại 63 địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cung cấp các dịch vụ điện tử trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với 133/ tổng số 304 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết.

Cắt giảm 103 chi cục thuế

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, giảm được 1.590 đầu mối. Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Thuế hiện nay chỉ còn 17 vụ, đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng). Các cục thuế địa phương đã cắt giảm từ 789 phòng xuống còn 736 phòng (giảm 63 Phòng). Tại cấp Chi cục Thuế, giảm từ 4.780 đội thuế xuống còn 3.280 đội thuế (giảm 1.500 đội thuế).

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định 520 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án chi cục thuế vùng. Đến nay, sau khi triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 03 đợt sáp nhập tại 29/63 địa phương, hợp nhất 194 chi cục thuế, thành 91 chi cục thuế, giảm được 103 chi cục thuế. Cơ bản các đơn vị hợp nhất ổn định về tổ chức, nhân sự, tư tưởng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giai đoạn 2016-2020, kinh tế – xã hội đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, song vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó năm 2018 thu NSNN đã vượt khoảng 8% so với dự toán của Quốc hội và thu ngân sách trung ương cũng vượt dự toán sau 2 năm liên tiếp hụt thu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN ngày được tăng cường, hiệu quả hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa liên tục được đẩy mạnh qua đó, đã góp phần làm cho số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm (từ 537 giờ xuống còn 351 giờ) và được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt ngành thuế đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đến nay đã giảm được 1.590 đầu mối và 103 chi cục thuế và không để xảy ra vướng mắc, khiếu kiện gìậpVề nghiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý thuế, đến người nộp thuế. Về chính sách thuế, cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân. Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhất trí với kiến nghị của Tổng cục Thuế về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ thuế và đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), song đề nghị các đơn vị chức năng cần nghiên cứu một cách thận trọng, bảo đảm minh bạch, công khai và đặc biệt là tính công bằng giữa người nộp thuế chấp hành tốt và người nộp thuế cố tình chây ỳ, lách luật để trốn thuế. Việc bổ sung chức năng thanh tra hành chính của cơ quan quản lý thuế cũng sẽ được Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

 

Chuyên mục
Tin tức

Hóa đơn điện tử – xu thế của nền kinh tế số

Tiết kiệm 90% chi phí, đẩy nhanh quá trình giao dịch kinh doanh, hóa đơn điện tử đang dần thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy và trở thành xu thế trong nền kinh tế số hiện nay.

Thực hiện chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử và công ty đang sử dụng hóa đơn giấy thì được phép sử dụng cho tới ngày 01/11/2020.

Thống kê cho thấy, hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển hóa đơn. Các đơn vị phát hành số lượng hóa đơn lớn sẽ tiết kiệm nhiều phi phí cho việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng kho lưu trữ các loại hóa đơn, chứng từ này. Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không lo bị thất lạc, mất mát hóa đơn, từ đó sẽ tiết kiệm đáng kể khoản chi phí nộp phạt khi mất, hỏng hóa đơn cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử còn đẩy nhanh quá trình giao dịch, kinh doanh. Chỉ cần một click chuột, hóa đơn sẽ được gửi ngay cho người mua, đẩy nhanh quá trình thanh toán, giao dịch kinh doanh. Trong khi đó, hóa đơn giấy phụ thuộc vào thời gian gửi nhận hóa đơn nên việc giao dịch thanh toán không được nhanh chóng, thuận tiện.

Với hóa đơn giấy, kế toán viên sẽ phải nhập liệu một cách thủ công các chứng từ, hóa đơn lên phần mềm để hạch toán, nhưng với hóa đơn điện tử, dữ liệu trên phần mềm sẽ tự động đồng bộ trên phần mềm kế toán, kế toán viên không phải nhập thủ công.

Dù mang lại nhiều lợi ích, yêu cầu chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng. Thực tế, việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử rất đơn giản, để sử dụng, các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký sử dụng với nhà cung cấp để có giấy phép sử dụng phần mềm.

Hiện nay trên thị trường đã có đơn vị phát triển phần mềm hóa đơn điện tử cho phép sử dụng trên các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng…), điển hình đó là phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn của Công ty Cổ phần MISA – thương hiệu có 25 năm kinh nghiệm triển khai các phần mềm quản lý tài chính, kê khai thuế cho hơn 200.000 tổ chức Phần mềm hóa đơn điện tử nghệ Blockchain giúp gia tăng độ an toàn, bảo mật và minh bạch của hóa đơn.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, hóa đơn điện tử meInvoice.vn của Công ty Cổ phần MISA đã nhận được nhiều đánh giá cao từ phía các chuyện gia, các cơ quan chuyên môn và người sử dụng.

Chia sẻ với phóng viên, Bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Đại lý thuế D&P Việt Nam thể hiện sự đánh giá cao đối với “cặp đôi hoàn hảo” Phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử của MISA: Khi khách hàng của chúng tôi nghe tới hóa đơn điện tử thì thường có suy nghĩ đó là một cái gì đó rất khó khăn, phức tạp, nhưng khi sử dụng trên hệ thống phần mềm kế toán của MISA, nhất là được đồng bộ với hóa đơn điện tử MISA thì thấy nó vô cùng đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức.

Đại diện cho Tổng Cục thuế, bà Lê Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho rằng: nếu một công ty kinh doanh phần mềm kế toán và cung cấp cả hóa đơn điện tử sẽ rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc này sẽ giúp tự động ghi chép sổ sách kế toán, tự động hạch toán trên phần mềm kế toán, kết xuất dữ liệu để phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, nộp thuế trên một hệ thống đồng bộ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử là một bước đi trong quá trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số của Chính phủ. không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà, hóa đơn điện tử còn tận dụng tối đa hiệu suất làm việc giúp tiết kiệm chi phí, thời gian. Chủ động chuyển đổi hóa đơn điện tử càng sớm, bài toán về chi phí và thời gian của doanh nghiệp càng được xử lý nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Nguồn: Tổng cục Thuế.

Chuyên mục
Tin tức

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2019, Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/05/2019 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định về tặng, nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ 15/8/2019, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.