Chuyên mục
Tin tức

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.1.8

Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.8 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh.

Theo đó, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, đồng thời cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK 4.1.7.

Cụ thể, cập nhật bổ sung thêm 2 loại tài nguyên là “đá vôi nguyên khai” (mã 020109) và “đất sét” (mã 020110), hiệu lực từ ngày 1/7/2016; chức năng kê khai Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn (BC21/AC); cập nhật hiển thị cột ghi chú tờ khai Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC): Bỏ chữ “Mất” ở các giá trị có trong danh mục cột Ghi chú.

Cập nhật ràng buộc tại chỉ tiêu [21] – Từ tháng trên bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN: Kiểm tra chỉ tiêu [21] phải >= tháng 1 của năm quyết toán.

Cập nhật danh mục các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đáp ứng theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC.

Cập nhật hiển thị số đã kê khai và số đã điều chỉnh tại phần [III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp].

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế  cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK 4.1.7, bao gồm:  Cập nhật hiển thị cảnh báo đỏ khi nhập chỉ tiêu “MST của người nộp thuế” tại mục II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc trùng với MST của cơ quan chi trả.

Cập nhật hiển thị đúng thông tin cột số lượng trên bảng kê Mẫu 3.10 chuyển địa điểm, được tổng hợp từ tờ khai chính với dữ liệu đơn vị hàng nghìn.

Cập nhật chức năng in mẫu trang bìa hồ sơ quyết toán: sau khi in người sử dụng có thể thao tác được các chức năng khác trên ứng dụng.

Cập nhật chức năng in tờ khai: cập nhật hiển thị đúng số trang và hiển thị mã vạch của tờ khai.

Cập nhật sửa lỗi in tờ khai mã vạch.

Trong thông báo cũng nêu rõ, bắt đầu từ ngày 22/5/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Nguồn: Tổng cục Thuế

Chuyên mục
Tin tức

Ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Ngày 20/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cùng các vụ, đơn vị chức năng.

Thu ngân sách tăng 12,5% so với cùng kỳ

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết: tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu, sắc thuế, trong đó, số thu của 3 khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 48,2% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nếu không kể các khoản thu đột biến và tăng thu do yếu tố chính sách thì thu từ khu vực kinh tế trong 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do Tổng cục Thuế đã thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời các DN thành lập mới, các DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đâu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt trên 26% kế hoạch năm 2019, tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng, giảm lỗ là trên 8.800 tỷ đồng, bằng 127,84% so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.122 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cục thuế; thực hiện công khai danh sách các DN nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình trây ỳ, nhờ đó đã thu được trên 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

133 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4

Công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các Ủy ban thuộc Quốc hội, tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Luật quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ cao. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tham mưu cho Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật, bao gồm: xây dựng nghị định của Chính phủ, ban hành các thông tư của Bộ Tài chính. Chuẩn bị hạ tầng CNTT, đồng thời triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến đảm bảo thực hiện đồng bộ từ 01/7/2020.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý, đến nay đã có 99,98% số DN đã khai thuế điện tử, 98,99% số DN nộp thuế điện tử. Hệ thống hoàn thuế điện tử được triển khai rộng rãi tại 63 địa phương. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, ngành thuế đã triển khai thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cung cấp các dịch vụ điện tử trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với 133/ tổng số 304 thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết.

Cắt giảm 103 chi cục thuế

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, giảm được 1.590 đầu mối. Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Thuế hiện nay chỉ còn 17 vụ, đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 phòng). Các cục thuế địa phương đã cắt giảm từ 789 phòng xuống còn 736 phòng (giảm 63 Phòng). Tại cấp Chi cục Thuế, giảm từ 4.780 đội thuế xuống còn 3.280 đội thuế (giảm 1.500 đội thuế).

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định 520 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án chi cục thuế vùng. Đến nay, sau khi triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 03 đợt sáp nhập tại 29/63 địa phương, hợp nhất 194 chi cục thuế, thành 91 chi cục thuế, giảm được 103 chi cục thuế. Cơ bản các đơn vị hợp nhất ổn định về tổ chức, nhân sự, tư tưởng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giai đoạn 2016-2020, kinh tế – xã hội đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, song vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó năm 2018 thu NSNN đã vượt khoảng 8% so với dự toán của Quốc hội và thu ngân sách trung ương cũng vượt dự toán sau 2 năm liên tiếp hụt thu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN ngày được tăng cường, hiệu quả hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa liên tục được đẩy mạnh qua đó, đã góp phần làm cho số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm (từ 537 giờ xuống còn 351 giờ) và được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt ngành thuế đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đến nay đã giảm được 1.590 đầu mối và 103 chi cục thuế và không để xảy ra vướng mắc, khiếu kiện gìậpVề nghiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành thuế cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý thuế, đến người nộp thuế. Về chính sách thuế, cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân. Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các chi cục vùng cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhất trí với kiến nghị của Tổng cục Thuế về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ thuế và đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), song đề nghị các đơn vị chức năng cần nghiên cứu một cách thận trọng, bảo đảm minh bạch, công khai và đặc biệt là tính công bằng giữa người nộp thuế chấp hành tốt và người nộp thuế cố tình chây ỳ, lách luật để trốn thuế. Việc bổ sung chức năng thanh tra hành chính của cơ quan quản lý thuế cũng sẽ được Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

 

Chuyên mục
Tin tức

Hóa đơn điện tử – xu thế của nền kinh tế số

Tiết kiệm 90% chi phí, đẩy nhanh quá trình giao dịch kinh doanh, hóa đơn điện tử đang dần thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy và trở thành xu thế trong nền kinh tế số hiện nay.

Thực hiện chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử và công ty đang sử dụng hóa đơn giấy thì được phép sử dụng cho tới ngày 01/11/2020.

Thống kê cho thấy, hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển hóa đơn. Các đơn vị phát hành số lượng hóa đơn lớn sẽ tiết kiệm nhiều phi phí cho việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng kho lưu trữ các loại hóa đơn, chứng từ này. Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ không lo bị thất lạc, mất mát hóa đơn, từ đó sẽ tiết kiệm đáng kể khoản chi phí nộp phạt khi mất, hỏng hóa đơn cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử còn đẩy nhanh quá trình giao dịch, kinh doanh. Chỉ cần một click chuột, hóa đơn sẽ được gửi ngay cho người mua, đẩy nhanh quá trình thanh toán, giao dịch kinh doanh. Trong khi đó, hóa đơn giấy phụ thuộc vào thời gian gửi nhận hóa đơn nên việc giao dịch thanh toán không được nhanh chóng, thuận tiện.

Với hóa đơn giấy, kế toán viên sẽ phải nhập liệu một cách thủ công các chứng từ, hóa đơn lên phần mềm để hạch toán, nhưng với hóa đơn điện tử, dữ liệu trên phần mềm sẽ tự động đồng bộ trên phần mềm kế toán, kế toán viên không phải nhập thủ công.

Dù mang lại nhiều lợi ích, yêu cầu chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng. Thực tế, việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử rất đơn giản, để sử dụng, các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký sử dụng với nhà cung cấp để có giấy phép sử dụng phần mềm.

Hiện nay trên thị trường đã có đơn vị phát triển phần mềm hóa đơn điện tử cho phép sử dụng trên các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng…), điển hình đó là phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn của Công ty Cổ phần MISA – thương hiệu có 25 năm kinh nghiệm triển khai các phần mềm quản lý tài chính, kê khai thuế cho hơn 200.000 tổ chức Phần mềm hóa đơn điện tử nghệ Blockchain giúp gia tăng độ an toàn, bảo mật và minh bạch của hóa đơn.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, hóa đơn điện tử meInvoice.vn của Công ty Cổ phần MISA đã nhận được nhiều đánh giá cao từ phía các chuyện gia, các cơ quan chuyên môn và người sử dụng.

Chia sẻ với phóng viên, Bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc Đại lý thuế D&P Việt Nam thể hiện sự đánh giá cao đối với “cặp đôi hoàn hảo” Phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử của MISA: Khi khách hàng của chúng tôi nghe tới hóa đơn điện tử thì thường có suy nghĩ đó là một cái gì đó rất khó khăn, phức tạp, nhưng khi sử dụng trên hệ thống phần mềm kế toán của MISA, nhất là được đồng bộ với hóa đơn điện tử MISA thì thấy nó vô cùng đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức.

Đại diện cho Tổng Cục thuế, bà Lê Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho rằng: nếu một công ty kinh doanh phần mềm kế toán và cung cấp cả hóa đơn điện tử sẽ rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc này sẽ giúp tự động ghi chép sổ sách kế toán, tự động hạch toán trên phần mềm kế toán, kết xuất dữ liệu để phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, nộp thuế trên một hệ thống đồng bộ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử là một bước đi trong quá trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số của Chính phủ. không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà, hóa đơn điện tử còn tận dụng tối đa hiệu suất làm việc giúp tiết kiệm chi phí, thời gian. Chủ động chuyển đổi hóa đơn điện tử càng sớm, bài toán về chi phí và thời gian của doanh nghiệp càng được xử lý nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Nguồn: Tổng cục Thuế.

Chuyên mục
Tin tức

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2019, Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/05/2019 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy định về tặng, nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ 15/8/2019, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chuyên mục
Tin tức

Nghị định 119 tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 119/NĐ-CP (NĐ 119) với nhiều điểm mới, tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai HĐĐT trong toàn quốc. 

Nguyên tắc lập, sử dụng HĐĐT

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng cục Thuế ông Nguyễn Hữu Tân cho biết, để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, NĐ 119 quy định rất rõ về đối tượng, nguyên tắc lập quản lý và sử dụng HĐĐT. Theo đó đối tượng áp dụng là các tổ chức, DN, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ; tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT; các cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng HĐĐT trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này. Dữ liệu HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên HĐĐT dựa trên thông tin của DN, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. DN, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.

Sử dụng HĐĐT khi lưu thông trên đường

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, theo quy định của pháp luật thì hàng hóa vận chuyển trên đường bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Chính vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN triển khai HĐĐT, Nghị định số 119 quy định, khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, người có thẩm quyền kiểm tra không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy, mà truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về HĐĐT phục vụ yêu cầu quản lý. Nếu do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu người vận chuyển hàng hóa chỉ có chứng từ giấy (bản sao không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ HĐĐT thì xuất trình cho người có thẩm quyền kiểm tra. Người có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ HĐĐT để cho lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra theo quy định. Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ HĐĐT thì cơ quan nhà nước người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra./.

DN có 24 tháng chuyển đổi sang HĐĐT

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Hữu Tân, NĐ 119 bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018, tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tại Khoản 2 Điều 35 NĐ 119 quy định các DN và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (kể từ 1/11/2018 đến 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để áp dụng HĐĐT. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51 và Nghị định 04 của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành. Trường hợp DN, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018, thì tiếp tục sử dụng HĐĐT đang sử dụng. Đối với DN, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hoá đơn đặt in, tự in, hoặc mua của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018, thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 và phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hoá đơn đến cơ quan thuế, cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 119, thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng phiếu thu tiền, thì chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT theo lộ trình của Bộ Tài chính.

 

Chuyên mục
Dịch vụ

Dịch vụ kê khai thuế – kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là gì? Doanh nghiệp có nhất thiết cần phải thuê dịch vụ kế toán hay chỉ cần báo cáo thuế hàng tháng đủ rồi? Liệu thuê ngoài dịch vụ kế toán có đảm bảo và hiệu quả hay không? 

dịch vụ kế toán thuế Nha Trang

Đại lý thuế H.A.T sẽ trình bày thật chi tiết thông tin trong bài viết này để giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là gì ?

Việc báo cáo thuế định kỳ hàng tháng (hàng quý) và lập sổ sách kế toán giống như nguyên tắc 20/80 và có thể liên tưởng đến nguyên lý tảng băng trôi.

 • 20% : báo cáo thuế GTGT định kỳ
 • 80% : Ghi chép các hóa đơn vào phần mềm kế toán, tính toán chi phí nguyên liệu, nhân công, quản lý, giá vốn hàng hóa dịch vụ, lãi vay…., theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tính toán lương nhân viên, theo dõi BHXH – BHYT, lập và in ấn sổ sách kế toán, tính toán và báo cáo lãi lỗ, và nhiều báo cáo khác…., lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN

dịch vụ kế toán thuế trọn gói Nha Trang

 Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói?

 • Bạn mới khởi nghiệp, quy mô còn nhỏ, không đủ chi phí để thuê kế toán tổng hợp- Bạn đã thành lập lâu nhưng không có phòng kế toán riêng, không thuê kế toán trưởng, không thuê kế toán tổng hợp thì chọn dịch vụ kế toán bên ngoài là một lựa chọn hợp lý
 • Bạn đã từng thuê kế toán riêng nhưng các bạn kế toán thiếu kinh nghiệm, không có trách nhiệm, không có chuyên môn nghiệp vụ, không tư vấn cảnh báo rủi ro được thì bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình
 • Bạn đang thuê kế toán riêng nhưng công việc lại phụ thuộc vào bạn ấy, mỗi khi bạn nghỉ việc đột xuất hay nghỉ chính thức thì sổ sách của bạn lại rối ren, không có người nhận bàn giao
 • Bạn thường xuyên phải thay đổi nhân sự do kế toán làm việc không phù hợp, và mỗi khi thay đổi thì cách làm việc của họ lại khác nhau, trình độ khác nhau làm bạn cảm thấy bối rối và không biết tin cậy vào ai

Nhược điểm của việc thuê kế toán riêng là gì?

Việc tuyển kế toán riêng có thể giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề tại công ty, làm rất nhiều khâu, từ theo dõi đơn hàng, công nợ, tính lương, làm báo cáo, đi ngân hàng, vâng vâng. Thế nhưng nhược điểm ở đây là gì?

 • Kế toán viên nếu thiếu kinh nghiệm thì việc nhập liệu, xử lý số liệu không tuân thủ quy định sẽ khiến bạn gặp khó khăn khi giải trình với cơ quan thuế
 • Kế toán viên không cập nhật kịp thời các chính sách mới sẽ làm bạn thất thoát chi phí và mất đi những ưu đãi.
 • Kế toán nghỉ việc đột xuất làm bạn sẽ bối rối và bị động khi chưa tìm được người thay thế
 • Việc thường xuyên thay đổi nhân sự kế toán cũng ảnh hưởng đến chất lượng các báo cáo của công ty. Vì mỗi người kế toán sẽ có một kiểu báo cáo của riêng mình, chất lượng báo cáo không đồng đều, không nhất quán, dẫn đến rủi ro sai sót gia tăng rất cao.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói là gì?

 • Luôn được nhân viên có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu, giảm thiểu các rủi ro về hóa đơn chứng từ, về quy định của cơ quan thuế
 • Tiết kiệm được chi phí mua bảo hiểm, lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên kế toán
 • Có người thay mặt giám đốc đến cơ quan thuế giải trình khi có yêu cầu
 • Kế toán dịch vụ luôn được cập nhật kiến thường thường xuyên và theo định kỳ, nên đảm bảo về quyền lợi cho doanh nghiệp khi chính sách thay đổi.
 • Chi phí thuê kế toán dịch vụ lại rất tiết kiệm so với thuê kế toán riêng, mà công việc lại đảm bảo và tạo sự an tâm cho giám đốc.

Vậy lưu ý dành cho Giám Đốc khi thuê dịch vụ kế toán thuế trọn gói là gì?

Hiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ kế toán, giá cả thì thượng vàng hạ cám, làm “chui” không có chứng chỉ, giá nào cũng có, bao nhiêu họ cũng làm được.
Nhưng khi xảy ra sự cố hoặc khi quyết toán với cơ quan thuế thì họ lại lẩn tránh trách nhiệm cũng như không sâu sát vào trong hồ sơ của bạn. Vì vậy, để đảm bảo tìm được một nơi tin cậy thì bạn cần hết sức lưu ý những điều sau đây:

 • Công ty dịch vụ phải có đầy đủ tính pháp lý, được cơ quan nhà nước cấp phép hành nghề, đủ hai chứng chỉ đó là” Chứng chỉ hành nghề thuế” và “chứng chỉ hành nghề kế toán”.
 • Đội ngũ nhân sự phải có kinh nghiệm chuyên môn sâu, tư vấn cặn kẽ cho bạn trong ngành nghề mà bạn kinh doanh. Bởi vì khi am hiểu ngành nghề của bạn thì kế toán mới có khả năng tư vấn cho bạn được.
 • Phải có cam kết trách nhiệm trên các hồ sơ mà công ty dịch vụ lập cho bạn, để họ thực hiện nghiêm chỉnh và đúng theo cam kết đó.
 • Phải ký hợp đồng dịch vụ thuế kế toán và xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ cho bạn, đây là căn cứ để hai bên làm việc rõ ràng với nhau.

Công tác kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, đây có thể xem là trung tâm của bộ phận tài chính kế toán, nơi tổng hợp và phân tích số liệu để giúp bạn đưa ra những quyết định, những báo cáo kết quả kinh doanh được thể hiện rõ ràng, chính xác sẽ là cơ sở để bạn chọn lựa phương án kinh doanh phù hợp.

Dịch vụ kế toán thuế Nha Trang

Đại lý thuế H.A.T cung cấp Dịch vụ kê khai thuế – kế toán thuế Nha Trang trọn gói.

Đại lý thuế H.A.T đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất:

 • Đại diện khách hàng với tư cách là Đại lý thuế để giải trình với Cơ quan quản lý khi có yêu cầu.
 • Hệ thống chuyên viên có chứng chỉ hành nghề và đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.
 • Duy trì hệ thống sổ sách chứng từ kế toán lành mạnh cho Doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho Doanh nghiệp kết quả kinh doanh hàng quý và những sai sót, bất hợp lý trong hồ sơ kế toán kịp thời.
 • Giá dịch vụ hợp lý.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhân sự kế toán hành nghề.
 • H.A.T Sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần tư vấn.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn vui, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có một bộ phận kế toán vững vàng, đây chính là trợ lý vững chắc của Doanh nghiệp đó 🌻🌻🌻

 

Chuyên mục
Dịch vụ

Dịch vụ gỡ rối sổ sách, quyết toán thuế doanh nghiệp

 

Soát xét hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

dịch vụ quyết toán thuế Nha Trang

Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, Đại lý thuế H.A.T xin trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế.

Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
 • Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;
 • Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
 • Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;
 • Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
 • Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

Dịch vụ quyết thuế Nha Trang

Đại lý thuế H.A.T cung cấp Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp Nha Trang trọn gói.

Đại lý thuế H.A.T đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất:

  • Đại diện khách hàng với tư cách là Đại lý thuế để giải trình với Cơ quan quản lý khi có yêu cầu.
  • Hệ thống chuyên viên có chứng chỉ hành nghề và đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.
  • Duy trì hệ thống sổ sách chứng từ kế toán lành mạnh cho Doanh nghiệp.
  • Tư vấn cho Doanh nghiệp kết quả kinh doanh hàng quý và những sai sót, bất hợp lý trong hồ sơ kế toán kịp thời.
  • Giá dịch vụ hợp lý.
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhân sự kế toán hành nghề.
  • H.A.T Sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần tư vấn.

Với việc lựa chọn Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế của chúng tôi, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Phí dịch vụ : Thỏa thuận khi soát xét hồ sơ.