Chuyên mục
Tin tức

Những quy định mới về BHXH năm 2022

Từ năm 2022, nhiều chính sách về BHXH có sự điều chỉnh, thay đổi, trong đó có chế độ BHXH cho lao động nam, chế độ của lao động nước ngoài, mức đóng BHXH tự nguyện…

 

Nguồn. Bảo hiểm xã hội

Đại lý thuế HAT.

An tâm về thuế. Vững bước kinh doanh