Dịch vụ bảo hiểm xã hội

 • Đăng ký BHXH lần đầu : 2.200.000 đ (dưới 5 lao động)
  • Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu
  • Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp
  • Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định
  • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng

Thời gian hoàn tất : 15 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH.

 • Làm hồ sơ tăng giảm lao động, giải quyết thai sản, ốm đau : 300.000 đ/lần.
 • Dịch vụ quản lý BHXH trọn gói : 2.200.000 đ/năm (dưới 5 lao động).
0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon