Hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện kê khai thuế bắt đầu từ 01/01/2022

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh tế phổ biến ở nước ta. Chính vì thế, việc thông tư 40/2021/TT-BTC ra đời tác động sâu rộng đến loại hình kinh doanh này. Vậy hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế không? Thời hạn nộp tờ khai thuế của hộ kinh doanh là khi nào?
Bắt đầu từ 01/01/2022, hộ kinh doanh cá thể sử dụng phương pháp kê khai theo doanh thu phải kê khai thuế định kỳ. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ giúp cho hộ kinh doanh chủ động trong việc xuất hóa đơn điện tử và kê khai nộp thuế của mình.
– Nếu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai: sẽ phải kê khai thuế theo định kỳ tháng hoặc quý (tùy thuộc vào doanh thu).
– Nếu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: sẽ không phải kê khai thuế theo định kỳ, nhưng phải đóng thuế khoán hàng năm (mức thuế khoán sẽ do chi cục thuế quản lý ấn định vào đầu năm). Chỉ phát sinh việc kê khai thuế theo từng lần phát sinh khi có nhu cầu mua hóa đơn điện tử từ chi cục thuế quản lý.
– Nếu cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo từng lần phát sinh: sẽ không kê khai thuế theo định kỳ, không nộp thuế khoán hàng năm. Chỉ phát sinh việc kê khai thuế khi mua hóa đơn tại chi cục thuế quản lý.
Và nếu kê khai thuế định kỳ thì khai theo tháng hay theo quý ?
– Hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng: nếu tổng doanh thu năm trước của hộ kinh doanh trên 50 tỷ
– Hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý: nếu tổng doanh thu năm trước của hộ kinh doanh từ 50 tỷ trở xuống
– Đối với hộ kinh doanh mới thành lập, có thể lựa chọn việc kê khai theo quý. Qua năm tài chính tiếp theo, căn cứ vào doanh thu như đã liệt kê ở trên, để xác định kê khai theo quý hoặc theo tháng.
Về thời hạn nộp tờ khai thuế, hộ kinh doanh cá thể cũng sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 44 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:
a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”
Mọi nhu cầu cần tư vấn về việc kê khai thuế cho Hộ kinh doanh cá thể xin vui lòng liên hệ :
TEL : 0903599925 (Mrs Trang) – 0905811081 (Mrs Thư)
0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon