CEO Trần Thị Sinh . Khatech Group

“Chúng tôi rất yên tâm về dịch vụ kế toán của H.A.T vì sổ sách và các báo cáo kế toán không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu và kịp thời quy định của pháp luật mà còn đáp ứng tốt yêu cầu về số liệu phục vụ cho việc hợp nhất trong công ty.”

0905.811.081
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon